Vydává P L A Y P R E S S, Ohradní 1440/2a
140 00 Praha 4-Michle

Redakční příprava časopisu
VLADO OLEXA vlado.olexa@playpress.cz
MILAN KAPEC milan.kapec@playpress.cz

Grafická příprava časopisu
JAN KRATOCHVÍL jan.kratochvil@playpress.cz
MICHAL BOHÁČ michal.bohac@playpress.cz

Obrazová redaktorka a office manager
ADÉLA SEDLMAYEROVÁ adela.sedlmayerova@playpress.cz

Redakce a administrativa
playboy@playpress.cz
Ohradní 1440/2a, Praha 4-Michle
tel./fax: 241 430 355

Reklamu a inzerci zajišťuje
MEDIAMARKETING GROUP EUROPE s.r.o.
info@mediamarketing.cz 
www.mediamarketing.cz 
tel.: +420 777 999 875

Oddělení internetové reklamy
PETRA ZEMANOVÁ, mobil: 725 738 151
petra.zemanova@playpress.cz

Event Manager
MATĚJ OLEXA, mobil: 777 292 489
matej.olexa@gmail.com

Tisk AKONTEXT, s. r. o.

 

PLAYBOY ENTERPRISES, INTERNATIONAL
HUGH M. HEFNER, Editor-in-Chief

U. S. PLAYBOY: SCOTT FLANDERS, Chief Executive Officer;
DAVID ISRAEL, Chief Operating Offi cer; JASON BUHRMESTER, Editorial Director;
MAC LEWIS, Art Director; REBECCA BLACK, Photo Director

PLAYBOY INTERNATIONAL PUBLISHING: MIKE VIOLANO, SVP/Content
Rights & Licensing; MARY NASTOS, Director/International Operations;
GABRIELA CIFUENTES, Digital Asset Manager
Playboy, Playmate, Rabbit Head Design, Playmate of the Year, Femlin and Femlin
Design are marks owned by Playboy Enterprises International, Inc.

© 2009 Playpress, s. r. o., Prague, ISSN 0862-9374

PODEPSANÉ ČLÁNKY VYJADŘUJÍ NÁZORY AUTORŮ A NEMUSÍ BÝT VŽDY TOTOŽNÉ SE STANOVISKEM VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE. NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY A OBRAZOVÉ MATERIÁLY NEVRACÍME. KOPÍROVÁNÍ, ZNOVUPUBLIKOVÁNÍ NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ KTERÉKOLIV ČÁSTI ČASOPISU SE POVOLUJE POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM VYDAVATELE. OCHRANNÉ ZNAČKY PLAYBOY, PLAYMATE, RABBIT HEAD DESIGN, PLAYMATE OF THE YEAR, FEMLIN A FEMLIN DESIGN PATŘÍ PLAYBOY ENTERPRISES, INC. A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE NA ZÁKLADĚ LICENCNÍ SMLOUVY.

PLAYBOY CZECH EDITION (REG. ČÍSLO MK ČR E 19079 MIČ 47 133),

VYDÁVÁ MESÍČNĚ Playpress, s. r. o., jednatel VLADO OLEXA
Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4-Michle

PŘEDPLATNÉ ČR
SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800, hala A3,
193 00 Praha 9-Horní Počernice, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,
www.send.cz, e-mail: send@send.cz
Předplatné je možné si objednat i prostrednictvím SMS na čísle 605 202 115
ve tvaru název časopisu, jméno a príjmení, adresa, PSČ, roční nebo pulroční
předplatné.

PŘEDPLATNÉ SR
Magnet Press Slovakia, s. r. o., Šustekova 8, POX 169, 830 00 Bratislava,
tel./fax: 004212/67 20 19 31–33 – předplatné, e-mail: predplatne@press.sk

V ČR rozširuje Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.,
Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9
POVOLENO MK ČR 19079, ISSN 0862-9374

 

 


©2017 Playboy.cz, All rights reserved.