Co zabíjí sex

co zabiji sex

O tom, že erotika je hlavním motorem lásky, víme všichni, pochybnosti má málokdo. Erotika ale není vždycky něčím přirozeně samozřejmým ani ničím, co by existovalo jednou provždy a napořád. Erotika je riziková, zranitelná, stresující i problémová. Navíc ji muži prožívají v jiném životním a fyziologickém vzorci než ženy. Nejčastěji se tento vzorec rozlišuje jako lineární – u mužů – a kruhový – u žen. 

Neznamená to nic jiného, než že mužské libido směřuje lineárně a přímočaře k cíli – k vyvrcholení. Mužské vzrušení je nastartováno přiměřeně vysokou hladinou testosteronu, vrcholí orgasmem, kdy se z hypofýzy uvolňuje oxytocin a může končit spánkem, protože oxytocin působí na muže tlumivě. Ženský kruhový model začíná touhou, v níž hlavní roli hraje také oxytocin, pokračuje orgasmem, kdy je oxytocin uvolňován z hypofýzy už naplno, a končí celkovým uvolněním založeným opět na vylučování oxytocinu, což v ženách (na rozdíl od mužů) probouzí novou chuť začít s celým cyklem znovu. Rozdílnost prožitku v modelu kruhovém a lineárním je tedy patrná na první pohled. Co s ní? Je ještě namístě ptát se, co zabíjí sex, když problém je hned na samém začátku – v rozdílnosti fyziologického i emocionálního prožitku erotiky u mužů a u žen? Doufejme, že ano.

 
Zabijáci a ti druzí

I pokud vypustíme klesání hladiny testosteronu (a další hormonální poruchy a problémy), které se u mužů odrážejí na sexuální chuti i výkonnosti, musíme konstatovat, že mužské stejně jako ženské libido jsou křehké nádoby měnící se v závislosti na mnoha známých i neznámých faktorech, fyzických i emocionálních, mentálních i duchovních a také v závislosti na čase. V poměrně dlouhé řadě důvodů, které bývají uváděny v odpovědích na otázku, proč partneři ztrácejí zájem o sex, bývá na prvním místě uváděn stres. Jsme-li dlouhodobě v napětí kvůli vážným problémům, ať už zdravotním, rodinným, pracovním, finančním, či jiným, je velmi pravděpodobné, že na sex nemáme pomyšlení. Paradoxem je, že právě sex nám ono napětí může „nejzdravěji“ odbourat. Dobře to vědí příslušnice nejstaršího povolání na světě, vědí to i dnes oblíbení sexkoučové, víme to ale i my ostatní z každodenních partnerských situací. Pokud o případných sexuálních problémech s partnerem nehovoříme a máme tendenci je potlačit, jsme na nejrychlejší cestě, jak chuť na sex a erotiku dostaneme na úplný bod mrazu. Oblíbeným „splachovačem“ problémů bývá alkohol, další zabiják sexu, i když v první fázi se tváří jako povzbuzovač. Alkohol zpočátku pomáhá bořit zábrany a odhazovat stud, zároveň ale nenápadně a plíživě potlačuje sexuální touhu. Sexuální libido narušuje i únava, málo spánku, nedostatek fyzické aktivity i špatná a nevyrovnaná strava. Nezanedbatelným zabijákem sexuálního libida jsou léky. Patří mezi ně hlavně antidepresiva, léky na vysoký krevní tlak a také antikoncepce. Léky bývají dost často i příčinou poruch erekce, která ale sama o sobě může upozorňovat i na jiné zdravotní problémy dotyčného než ty, které překrývají léky.

K méně uváděným zabijákům sexuálního apetitu řadíme rodičovství. I když je narození dítěte ve většině vztahů radostnou událostí, partnerství muže a ženy dostává dítětem zabrat. Záleží na zralosti muže a ženy, jak velký nápor spjatý s příchodem „třetího“ do vztahu zvládnou. Na erotiku už není tolik času, energie ani prostoru, a pokud vztah není založen na stabilní a zralé duchovní bázi erotiky, ale jen na sexu samotném, čeká ho pravděpodobně krize, často i úplný krach.

Velmi smutným zabijákem erotiky je špatné vnímání vlastního těla. Nikdo není dokonalý a mít rád vlastní tělo patří k základnímu vybavení naší psychiky, které by měli dětem pomoci budovat především rodiče. Ne každý má ale štěstí na harmonické rodiče, a tak už odmalička zbytečně trpíme komplexy z vlastního těla i přesto, že se takové pocity nezakládají na objektivní skutečnosti. Statistiky potvrzují, že například obézní lidé (ale také lidé jinak se vymykající průměru, zejména váhovému) mají větší potíže se sexuální výkonností i prožitkem a sex s nimi přináší problémy. Úzkost a strach z milování může mít kořen i v dětském zneužívání či znásilnění jakéhokoliv druhu. Nízké sebevědomí vnáší do vztahu nedůvěru a brání prožívat sex jako radost, vzrušení a možnost, jak se s partnerem propojit ve všech dimenzích lidskému druhu přístupných, což je kromě množení hlavním smyslem sexu.

Sexuální a petit a mlčení mužů

Kdosi slavný nazval orgasmus dokonalým kompromisem mezi láskou a smrtí. Je mnoho párů, jejichž orgasmus zejména ve stadiu vášně tomuto bonmotu odpovídá. I podle Sigmunda Freuda, který pojem libida vymyslel, je libido pudem života, projevuje se sexualitou a je protikladem pudu smrti neboli touhy po sebedestrukci. Vášeň se často podobá bárce uprostřed rozbouřeného moře emocí, která se střídavě naklání na jednu i na druhou stranu. A tak existují věci, které ženy vytýkají mužům a muži ženám, aniž tuší, že tak erotice kopou hrob. Hodně mužů si například stěžuje, že jejich partnerky jsou s nimi stále nespokojeny, jinak řečeno, že „muži, ať dělají, co dělají, všechno je špatně“. I když jde většinou jen o slovní či emoční nedorozumění, muži ho těžko snášejí (hůř než ženy), neboť jejich přáním je ženu uspokojovat. Pokud jim to žena svou věčnou kritikou neumožní, často se to odráží v sexuálním apetitu „samce“ vždy toužícího po dokonalosti. Věčně kritizující žena rozhodně muži není tím pravým afrodiziakem.

Problematickou oblastí může být i frekvence sexuálních styků. Ač se to nezdá, ten, kdo chce sex častěji (v minulosti to býval muž, dnes v čase všeobecného workoholismu to může být i žena), stává se závislejším partnerem se všemi nevýhodami takového postavení. Kompromisu v této oblasti lze dosáhnout jen těžko, spíš platí, že ten, kdo chce sexu víc, se musí přizpůsobit tomu, kdo ho chce méně. Stabilita vztahu je tak ovšem vážně narušena a dlouhodobě trvající frustraci jeden z partnerů často řeší odchodem.

Mezi nejčastější výčitky, které směřují ženy k mužům a jež mohou narušit sexuální rovnováhu ve vztahu, bývá dnes už klasické mlčení mužů. Když pomine prvotní zamilovanost, muži se stávají skoupými na slovo, jako by byli „verbálně handicapovaní“. Prý je to dáno historickou zkušeností muže-lovce, neboť při lovu se nemluví. Většina mužů skutečně nepociťuje tak velkou potřebu mluvit jako žena, a pokud ta na něj naléhá, muž se většinou ještě víc stáhne do své ulity. Mlčení mužů bývá pro ženu jednou z největších frustrací, která jí ubírá chuť k sexu i k jakémukoliv dalšímu tělesnému styku s partnerem, dokonce i na úrovni něhy. To posléze nelibě nese muž, neboť mužská sexualita je zaměřena fyzicky a jedním z největších zdrojů mužské sexuální slasti je pronikání do těla (a tak i duše) ženy.

Odkud muži prchají

Muži jsou po staletí naprogramováni na lov a soupeření. Proto mnoha mužům vyhovují ženy, které k nim vzhlížejí a dávají najevo, že bez nich nedovedou žít. Ženy nezávislé a samostatné jim odebírají odvěký úkol zabezpečovat rodinu a starat se o ni. Ženy, které zvládají všechno samy, v nich vzbuzují strach z toho, že takové ženě nemají co nabídnout. Naštěstí se naučené stereotypy mění a stále větší procento mužů to má prostě jinak. Nezávislá žena, která se o sebe sama postará, je dnes žádoucí, a pokud má problém najít harmonický vztah, je to spíš jejími vysokými nároky než strachem mužů z jejího životního modelu.

Dnes je spíš pravda, že schopné ženy imponují schopným mužům, kteří nemají problém se svým sebevědomím. V ženě hledají a nacházejí rovnocenného partnera, s nímž mohou profesně i osobně růst. Úspěšné ženy imponují mužům, jimž je jasné, že nezávislá a sebevědomá žena od muže potřebuje stejnou lásku a ochranu jako každá jiná. Navíc řada úspěšných manažerek domácí žezlo ráda přenechá muži – pokud o to stojí.

Výzkumy říkají, že dnes muži na prvním místě neprchají od žen nezávislých a úspěšných (bylo tomu tak nedávno) jako spíš od žen extrémně obětavých, které vše podřizují rodině. Dál prý pak od žen chladných a takových, pro něž je vztah pouze prostředkem k naplnění biologické funkce. Muž je v takovém případě odsunut do pozice trpěného trubce, a to se pochopitelně žádnému muži nelíbí.

Největším problémem současných partnerských vztahů v oblasti sexu bývá neschopnost otevřeně mluvit o svých přáních, touhách a potřebách. Mužům obecně se zdá divné hovořit o vlastním sexuálním životě, i když i to se dnes mění. Muži vyhledávají sexkouče, chodí k sexuologovi, nechávají si předepisovat viagru a partnerky to vítají.

Skok do jiného světa

Pokud se ocitnete v situaci, že toužíte sex v partnerském vztahu oživit, máte řadu možností, jak zabijáky sexu přelstít. Nepostačí-li k tomu červené prádlo, které prý dělá každou ženu sexy a v mužích vzněcuje touhu (podle výzkumů muži vždy hodnotí ženy v červené jako atraktivnější a sexuálně žádoucnější), máte ještě k dispozici mocnou čarodějku – představivost. Erotická představivost je prostor, v němž lze překonávat rozum, konvence i společenské bariéry. Fantazie dovoluje bezpečně překračovat hranice každodenního života se všemi morálními i psychologickými omezeními. Kdosi fantazii přirovnal k zrcadlu – můžeme si ho podržet před sebou, abychom viděli, co je za námi. Jen díky fantazii můžeme spatřit takový obraz sebe samotných, jaký bychom nikdy nespatřili. Fantazie je branou k volnosti i tehdy, když nás v reálu láska svazuje. Stává se občas, že to, co nesnášíme v běžném životě, nás v erotice vzrušuje. To, co nás na veřejnosti popuzuje, má v soukromí erotiky nádech slasti. Například stejný houf obdivovatelů partnerky, na který v reálu muž intenzivně žárlí, může pro něj být v erotické fantazii zdrojem nebývalého vzrušení. Panovačnost v domácnosti popuzuje, panovačnost při erotickém aktu může vést k extázi. Tím se dá dobře vysvětlit přitažlivost sadomasochistických hrátek u párů, které v životě působí velmi spořádaně a konvenčně. Sadomasochistické praktiky jsou podle odborníků zvlášť přitažlivé pro lidi, kteří mají tendenci stavět na první místo ty druhé a kteří se v životě bojí, aby druhým neublížili. Sadomasochismus je pro ně lákavý tím, že tu mohou vznášet požadavky beze strachu, že tím někomu ublíží. Předem dohodnuté signály ujišťují, že vše proběhne bezpečně. Sexuální dominance slouží jako způsob, jak překonat převahu druhého člověka, jak kompenzovat emocionální podřízenost ve skutečném životě.

Další příklad – mnoho mužů sní o supersexuální ženě, kterou nemusejí k sexu přesvědčovat ani svádět. Sexuální bohyně chce sex vždycky. Muži se před ní nemusejí stydět, že chtějí sex, protože ona ho chce zrovna tak.

Dlouhou dobu měly sexuální fantazie špatnou pověst, říkalo se jim chléb pro chudé. To už dávno neplatí. Dnes jsou pokládány za dobrou kompenzaci, když libido zažívá frustraci nebo nemá dostatek příležitostí. Sexuální fantazie je přirozenou součástí zdravé sexuality dospělého jedince, je výrazem individuální svobody, která umožňuje onen pověstný skok do jiného světa, jak výstižně nazval orgasmus Octavio Paz.

Pokud o případných sexuálních problémech s partnerem nehovoříme a máme tendenci je potlačit, jsme na nejrychlejší cestě, jak chuť na sex a erotiku dostaneme na úplný bod mrazu. Oblíbeným „splachovačem“ problémů bývá alkohol, další zabiják sexu...

 

 

  

IMAGE

Kam se poděla vaše chuť?!

Dřív jste udělali první poslední, abyste využili příležitost se pomilovat. Ale stalo se něco, s čím jste asi moc nepočítali – najednou jaksi nemáte chuť... Není nutné propadat panice, protože to se čas od času stane nejen ženám, ale i mužům. Mnohým... Příčin, proč jste najednou přišli o chuť na sex, může být mnoho. Alespoň zdánlivě. Ale podle zkušeného sexuologa je možných důvodů jen pár. „Může se jednat buďto o signál nějaké choroby, o hormonální nerovnováhu, nebo o problémy v partnerském soužití,“ říká MUDr. Václav Urbánek,...
IMAGE

Léto ve víru nezávazného sexu

Než se vrhnete do víru zábavy, nabízíme jedno malé zamyšlení. Kapavka, syfilis, AIDS, hepatitida, chlamydie… jestli si myslíte, že tyto nemoci patří jen prostitutkám a homosexuálům, jste na velkém omylu. Vedoucí lékař dermatovenerologické ambulance v Praze Přemysl Procházka smutně konstatuje: „Velmi byste se divili, do jakých sociálních vrstev pohlavní choroby zasahují, kolik nešťastných osudů se před námi odehrává. Přijdou k nám i studenti, kteří se nakazili v zahraničí na studijním pobytu, mladí muži po návratu z exotické...
IMAGE

Jak jednoduše poznat, že je žena dobrá v posteli

  Pánové, blíží se léto, a tedy čas bujarých nespoutaných letních party, které nejednou končí v posteli. Ale také čas, kdy i ti nezadání často vylézají z ulity a hledají někoho pro romantické i vášnivé letní večery. Jak však poznat, která je ta pravá, která se nám v posteli promění v sexuální dračici? Je to záhada, která se dá odhalit prostřednictvím některých signálů. Stačí se pozorně dívat a svůj objekt touhy můžete prokouknout. Krátká sukýnka, vysoké podpatky a...
IMAGE

ŽENY UMÍ BÝT NEVĚRNÉ STEJNĚ JAKO MUŽI

Muži a nevěra. Jsme jí schopni, i když svou ženu milujeme a doma to funguje. Jde nám o sex a dobrodružství. Ale co naše ženy? I ony tohle umí a podobají se nám víc, než byste čekali. Obecně tradovanou pravdou je, že když zahýbáme my muži, nemusí jít o nic jiného než o sexuální rozptýlení. Žádné city, žádná láska, jen sex. Naopak o ženách se tvrdí, že sex bez lásky nepraktikují, jsou to citlivé květinky a jde jim o víc než fyzické potěšení. Jenže, pánové, je to omyl! Ženy jsou na tom s nevěrou podobně. I ženám umí jít...
IMAGE

Ženské emoce = aprilové počasí aneb Čtyři tváře ženy

Co si budeme povídat. Ženské emoce jsou pro většinu z nás mužů španělská vesnice. Upřímně řečeno, někdy spíš strašidelná záležitost. Rozhodně něco, čemu je lepší se vyhnout, pokud jdou do negativa. A protože nesvítí vždycky slunce a ženy nezáří pokaždé radostí a blažeností, vyplatí se mít návod, jak zacházet s emočními bouřkami, dešti, hromobitím i vichřicí. Samozřejmě je dobré mít v malíku i zataženo a oblačno. Co za tyto výkyvy nálad může? Měsíční fáze spolu s menstruačním cyklem. Můžeme je...
IMAGE

Lednová Playmate z roku 2015 zamotala hlavu pilotu formule 1

Štíhlá brunetka Brittny Ward, Playmate z ledna loňského roku a modelka, která dosáhla největší popularity díky focení pro Playboy a volbou Playmate, zamotala hlavu britskému jezdci formule 1 a mistru světa z roku 2009 Jensonu Buttonovi (36). Ten nemarnil čas, v prosinci minulého roku ohlásil rozchod s manželkou a už minulý týden se ukázal na veřejnosti s o jedenáct let mladší žhavou tmavovláskou.Button rozhodně nezapře svůj vyhraněný vkus na ženy. Jak jeho bývalá manželka Jessica Michibata, tak i nová známost jsou štíhlé dlouhovlasé brunetky a navíc si jsou v obličeji...
IMAGE

Až zimě konečně odzvoní… Začíná období flirtu, nespoutanosti, odhalených těl a sezonních lásek. Opravdu jaro přeje sexu?

Říká se, že na jaře se nám zapalují lýtka. Je to opravdu tak? Průzkumy ukazují, že většina lidí si to myslí. Odborníci to ale tak jednoznačně netvrdí. Jedna část je pro, druhá proti. A každá k tomu má svůj důvod.Ano, jaro sexu přeje, soudí jedna skupina. Po dlouhých zimních dnech přichází konečně teplo, ženy odkládají přebytečné vrstvy, víc se odhalují a to na muže, které vizuální pohled přivádí do nálady, působí. Do těla se jim vyplavuje víc testosteronu a touha je na světě. U žen to funguje jinak. Pohled na muže v tričku...
IMAGE

Bondáž, neboli erotické svazování.

Patří mezi nejobvyklejší a nejrozšířenější BDMS praktiky. Jde o erotickou techniku, jejímž smyslem je omezení pohyblivosti partnera nejrůznějšího stupně - od víceméně symbolického až po znehybnění totální a důvodů pro svázání submisivního partnera při milostné hře může být hned několik. Historie bondáže sahá opravdu daleko a její kořeny rostou v Japonsku. Když se řekne erotické svazování, nelze nezmínit pojem jakým je japonská bondáž. Nawa Shibari - umělecká forma, která je v Japonské kultuře rovnocenná s...
IMAGE

JAKÁ JE NEJLEPŠÍ MILENKA PODLE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU?

Které znamení nezná slovo stud? Kdo si naopak zaslouží titul sexuální bohyně? Beranku sex baví, v erotických hrátkách je vášnivá, aktivní a vynalézavá. Ráda zkouší nové věci, nebrání se ani sexu na veřejnosti. Žena v Beranu je v posteli dominantní, muže chce mít pod sebou, touží ho ovládat. Myslí spíše na sebe. Na dlouhé předehry si nepotrpí, než se nadějete, máte kalhoty dole.   Žena v Býku sex miluje a vyžaduje ho často, je-li zamilovaná. Má ráda dlouhé a něžné milování, je romantická...
IMAGE

12 skvělých věcí, než mít ženskou na Vánoce!

Myslíte si, že nemít ženskou je na Vánoce smutné? Možná trochu ano, ale jen se zamyslete nad těmi věcmi, které můžete dělat, když jste singl a není to jen netrávit čas s tak nevděčným tvorem, jako jsou ženský, zvláště o vánocích:-) Máte volno. Mámin bramborovej salát a řízek. Svařák a ta pořádná opička po něm. Sauna. Mámina plná lednička. Nemuset se koukat na to, jak se ona tváří blbě nad vaším naprosto skvělý dárkem. Nemuset se přetvařovat nad dárkem od ní. Cukroví. Celej den před telkou v trenýrkách. Firemní...
IMAGE

Šest typů žen, od kterých utíkáme

  Jsou vlastnosti, které snad každý muž na ženě z duše nenávidí. A když pohár trpělivosti přeteče, hledají cestu, jak ze vztahu co nejrychleji vycouvat. Agentky Některé ženy se chovají jako agentky vyšetřovacích služeb. Znáte to? Procházejí svým partnerův tefon, pročítají jeho maily, chtějí vědět o každém jeho kroku. Namísto večerního cukrování zahajují výslechy. Neustálá podezíravost Vás však brzy unaví a paradoxně spíš povede k tomu, že začnete tajit víc a víc.     Matky Jedna maminka stačí, od...
IMAGE

Mužská menopauza

Jaký je svět dnešních padesátníků? Mladším mužům připadají v pohodě, mají všechno. Sedmdesátníci zase nechápou, jaký mají důvod si na něco stěžovat, mladíci!Jak se ale vidíte vy sami? Jaký je váš vnitřní svět? Na co myslíte, co řešíte, po čem toužíte? „Výzkumy ukazují, že v tomto období spadne do deprese každý druhý muž.“ Proč? Skutečně existuje mužská menopauza? Menopauza (klimakterium) je nám všeobecně známa jako období charakterizované ztrátou menstruace a produkce...
IMAGE

10. Zdravotních výhod, které nám přináší pravidelný sex

1. Častější sex má kladný vliv na náš imunitní systém "Pohlavně aktivní lidé jsou méně nemocní`, protože vy, kteří máte sex častěji, chráníte své tělo před proniknutím mikrobů, virů a dalších vetřelců do těla. Vědci z univerzity v Pensylvánii Wilkes zjistili, že vysokoškolští studenti, kteří měli sex jednou nebo dvakrát týdně, měli vyšší hladiny určité protilátky, ve srovnání se studenty, kteří měli sex méně často. Neznamená to, že ale začnete souložit a zapomene na všechny...
IMAGE

Proč ženy (ne)chtějí sex?

Obvykle se míní, že ženy chtějí sex méně a muži víc. Je však nějaký druh sexu, který ženy motivuje k tomu, aby na něj příště měly zase chuť? V každém vztahu chce bohužel jeden vždycky sex víc. Ať už vědomě, či ne, ten, kdo chce sex míň, vždy ovládá toho, kdo chce víc. V posledních sto letech bylo provedeno víc než 700 studií zabývajících se lidským sexuálním chováním a hledáním odpovědi na otázku: Proč si v sexu nerozumíme?
 Jaké je tedy prožívání sexu u mužů a jaké u žen? Mužský model...
IMAGE

Jací muži ženy vlastně přitahují?

Většina žen sice tvrdí, že je přitahují vysocí, tmaví a pohlední muží, ale nový výzkum ukázal, že tajnou touhou ženských srdcí je spíš mírně neholený "mimoň”. Co je tedy posledních průzkumů plusem na žebříčku ženských priorit při hodnocení potencionálního partenra? 1 Ačkoliv si ženy stěžují, že neoholená tvář je na omak drsná, strniště přitahuje celých 41 procent příslušnic něžného pohlaví. 2 Další překvapivé zjištění: ženy mají rády muže, kteří se...
IMAGE

Po čem touží ženy?

Je tolik věcí, které by chtěla, abyste jí udělal, nebo naopak tolik, které chce abyse opomněl. Máte o nich vůbec tušení? Víte, jaká jsou její sexuální tajemství, po kterých touží, ale nemá dost odvahy, aby vás o jejich splnění požádala? Ačkoli jsou ženy obecně sdílnější než jejich mužské protějšky, se sdílením svých sexuálních představ mají často problémy. Měli byste proto svou partnerku neustále povzbuzovat, aby vám sdělovala, co chce, a co ne. Než se vám ovšem podaří prolomit komunikační bariéry,...
IMAGE

Podzim je prý zabiják sexu? Opak je pravdou!

Většina si myslí, že sex si užíváme jen přes léto a na podzim už jen pracujeme a všechno skončilo. Nejlepší čas na sex je podle mnohých na podzim. Je dřív tma, je chladno, a tím pádem o důvod víc pro vzájemné zahřívání. A ještě jako bonus: Na podzim prý ženy vypadají mnohem více sexy! V chladných dnech nemáte moc chuti chodit ven, je nevlídně, větrno, a tak je ideální chvilka na to, vlézt si do postele a vzájemně se zahřívat. Využít můžete i toho, že je delší dobu tma. Večer se dříve stmívá a ráno...
IMAGE

Pánové, víte, co ovlivňuje ženskou sexuální touhu?

Podle nedávného průzkumu, jehož výsledky byly uveřejněny v časopise Archives of Internal Medicine, trpí nedostatečnou sexuální touhou každá třetí žena. Nejspíš i proto došlo k nedávnému scvhálení schválení nového léku (tzv. Viagra pro ženy) na posílení ženské sexuální. http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/378073-urady-schvalily-viagru-pro-zeny-ma-vedlejsi-ucinky.html Ale ani jeho prodej jeho pouhé používání všechny nespasí, stejně jako to nedělá stejný dávno dostupný lék pro muže. Hlavní problém, proč ženy,...
IMAGE

Po čem muži touží

Přitahují vás její prsa? Nebo snad zadek? Nebo se nejdřív díváte na nohy? Každý muž dává na ženském těle přednost jiné partii. TADY JE NĚKOLIK POSTŘEHŮ, PODLE NICHŽ POZNÁTE, DO JAKÉ SKUPINY PATŘÍTE. A K TOMU PÁR RAD, JAK TOHO VYUŽÍT…   PRAHNETE PO PEVNÉM TĚLE Její pevné telo (nikoli však prehnane svalnaté) se vašemu mužství jeví jako perfektní stroj na rození detí. Symbolizuje mládí, zdraví, kvalitní geny, sílu aschopnost prežít. Muži casto prirovnávají ženy ke kockám amá to své biologické...
IMAGE

Buďte sexy v každé poloze

Návod, jak si dokonale užít milostných hrátek, aniž si jeden na druhém všímáme tělesných neduhů. Nemáte tak pevné svaly, jak byste si přál? Bojíte se, že ji odpudí vyhřezlé špeky, okrasný tukový prstenec a povadlé panděro? Žádnou paniku. Náš průvodce nouzovými pozicemi vám umožní prožívat noci plné vášně a vaše milenka se přitom bude cítit jako v Adonisově náručí. A dlouhodobý plán zajistí, že až se příště vrátí pro nášup, budete vypadat mnohem lépe.   //Zmenšete zadek TECHNIKA Lehněte si...
IMAGE

Co zabíjí sex

O tom, že erotika je hlavním motorem lásky, víme všichni, pochybnosti má málokdo. Erotika ale není vždycky něčím přirozeně samozřejmým ani ničím, co by existovalo jednou provždy a napořád. Erotika je riziková, zranitelná, stresující i problémová. Navíc ji muži prožívají v jiném životním a fyziologickém vzorci než ženy. Nejčastěji se tento vzorec rozlišuje jako lineární – u mužů – a kruhový – u žen.  Neznamená to nic jiného, než že mužské libido směřuje lineárně a přímočaře k cíli – k...

 

 


©2017 Playboy.cz, All rights reserved.