Po čem muži touží

po cem muzi touzi

Přitahují vás její prsa? Nebo snad zadek? Nebo se nejdřív díváte na nohy? Každý muž dává na ženském těle přednost jiné partii. TADY JE NĚKOLIK POSTŘEHŮ, PODLE NICHŽ POZNÁTE, DO JAKÉ SKUPINY PATŘÍTE. A K TOMU PÁR RAD, JAK TOHO VYUŽÍT…

 

PRAHNETE PO PEVNÉM TĚLE

Její pevné telo (nikoli však prehnane svalnaté) se vašemu mužství jeví jako perfektní stroj na rození detí. Symbolizuje mládí, zdraví, kvalitní geny, sílu aschopnost prežít. Muži casto prirovnávají ženy ke kockám amá to své biologické zduvodnení. Kocky jsou štíhlá apružná zvírátka sdlouhýma nohama, která dokážou kojit šest mládat a zároven zahnat cokoli, co je ohrožuje. Pokud najdete ženu, která temito kocicími vlastnostmi oplývá (ale její dech pochopitelne nepáchne rybinou), získal jste ideální partnerku. Pro maximální vzrušení: Pri milování vklasické misionárské poloze partnerka natáhne paže za hlavu. Zdání pružnosti tím ješte zvýší avyžene tak vaše vzrušení kmaximu, protože zapusobí na vaše podvedomé tužby. LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JE NA BALKONE PLNO Nekterí vedci teoretizovali otom, že ženská prsa se vyvinula do soucasné puvabné podoby proste proto, že musela splnit totéž co zadnice samicky paviána: prilákat partnera. Jenže na rozdíl od paviána ženy chodí vzprímene, atudíž musí mít pohlavní znaky vpredu. Dalo by se ríct, že prsa jsou užen predsunutým pozadím. Vizuální podoba prsou azadku není zas tak odlišná. Na pohlavních znacích sexuálních partneru ostatne záleží mužum stejne jako ženám. To hladké atvrdé dodáváme do ložnice my aktomu, aby byl svet dokonalý, proste potrebujeme neco mekkého, nadýchaného akulatého. Pro maximální vzrušení: Nechte ji, at si na vás sedne apekne se houpe. Pro dokonalejší zážitek si muže držet prsa usebe arozjet pohyb, který dobre znáte zpornofi lmu. Vy budte nežný avybavte se dostatkem lubrikacního gelu. CO JE MALÉ, TO JE HEZKÉ Muži, kterým se líbí ženy sméne výrazným poprsím – jsou jich miliony (tech mužu) –, casto vyhledávají submisivnejší partnerku, která je nebude ohrožovat. Tvrdí to psychologové. Možná se ztoho dá vyvodit, že taková žena nebude soutežit slépe obdarenými sokynemi, atudíž vám bude verná... Anebo muže jít ozafi xovanou vzpomínku na vaše první devce, které melo malá prsa, takže vám ploché ženy pripadají sexy. Pro maximální vzrušení: At se natáhne podobne jako žena spevným telem. To jí prsa zploští. TOUŽÍTE PO SEXY PROPÍCHNUTÉM PUPÍKU Pupek je malý otvor, který pripomíná vaginu. Piercing atetování mezi ním aVenušiným pahorkem pritahují pozornost. Dá se ríct, že ozdobením pupíku vás žena podvedome vyzývá, abyste se venoval dolní cásti jejího trupu. Odtud už vaše mysl muže zabrousit, kam se jí zlíbí. Pro maximální vzrušení: Pri predehre se soustredte na tyto partie. Jazykem prozkoumejte každé místecko. Pokud vám to dovolí, pri ejakulaci jí kápnete semeno do pupíku. NEJDULEŽITEJŠÍ JE TVÁR Vzhledem ktomu, že ústa jsou prostredníkem ktak jedinecné slasti, jen težko mužeme vyradit ženskou tvár zerotických partií tela. Tím spíš, má-li plné rty, které podle badatelu pripomínají stydké pysky, jež byly tak dráždive nedostupné vdobe, kdy docházelo kvašim prvním pokusum ostyk se ženami. Co je ale duležitejší, krásná tvár naznacuje, že žena dokáže detem predat kvalitní geny. Proto existují urcité spolecné rysy, které se mužum na ženách líbí: cistá plet, vystouplé lícní kosti, soumerná brada acelo aoci, které od sebe nejsou ani moc daleko, ani príliš blízko. Tyto znaky symbolizují rovnováhu asymetricnost, což jsou dve synonyma zdraví. Pokud kladete tvár na první místo, zrejme považujete oci za nejerotictejší znak vubec. Oci jsou velmi výrecným orgánem, který lidé používají pro intimní komunikaci. Prenášejí neuveritelný objem informací, vcetne erotického zájmu, takže se muži na ne zámerne soustredují. Pro maximální vzrušení: Doslova se na vec podívejte znového úhlu. Milujte se vstoje pred zrcadlem – naskytne se vám pohled, na který se za normálních okolností nemužete soustredit, protože jste usebe moc blízko. Možná to sex ješte víc opeprí auspokojí to váš exhibicionismus.

JSTE NA VLASY Ženské vlasy jsou výrazným erotickým vodítkem. Dlouhé vlasy naznacují, že žena je kladne eroticky naladená (ve fi lmech dáma casto pohodí dlouhými kaderemi tesne predtím, než její šaty letí na parkety). Ríká tím: „Jsem tvá abez zábran.“ Naproti tomu krátké vlasy jsou praktické, pusobí dokonce trochu hermafroditne, aexistuje tisíc duvodu, proc se vám práve tohle muže zdát sexy (do freudovských rozboru se radši pouštet nebudeme). Pro maximální vzrušení: Zahrnte mytí jejích vlasu do milostné predehry. Nejlépe to pujde, když si ve sprše klekne. Aprotože prece jen chvilku trvá, než pena zhoustne, mužete se zatím venovat necemu konstruktivnímu. Pri milování pak hluboce vdechujte vuni jejích vlasu. PRITAHUJÍ VÁS RUCE Vetšina mužu se domnívá, že jejich touha po rudých nehtech na rukou (ina nohou) má záhadný puvod, protože obe tyto partie tela jsou dost daleko od prsou nebo klína. Rude nalakované nehty však pritahují pozornost anaznacují, že žena muže být sexuálne odvážná. Aváš mozek si to vykládá tak, že taková žena je zdravá aplodná. Cervená je také pro cloveka základní, nejlépe viditelnou barvou, která okamžite zaujme vaši pozornost jako symbol krve nebo nebezpecí. Našim mozkum to muže vsugerovat, že ženy, jež mají voblibe rudou, jsou dominantní apri sexu sehrají vudcí úlohu. Vzhledem ktomu, co všechno musíme vživote stihnout, nám dominantní partnerka umožní, abychom se alespon ojednu vec nemuseli starat. Pro maximální vzrušení: Jste na ruce? Zapište se na keramiku. Pak mužete ruce nerušene pozorovat ajejich majitelku pozvat na schuzku. Nebo si pustte fi lm Duch. ŠÍLÍTE PO KOTNÍCÍCH Rada mužu považuje ženské nohy za eroticky nejpritažlivejší cást tela, ale vubec netuší proc. Navenek to nedává smysl – chodidla jsou hodne daleko od klína aschází jim atraktivita. Vysvetlení je však nasnade. Tak za prvé, pozorovat dolní cást nohou uženy je velmi neosobní zpusob, jak pátrat po erotických signálech. Proto to casto deláte. Za druhé, svažující se tvar kotníku metaforicky navozuje predstavu stehen ahýždí ato jim dodává erotický nádech. Za tretí, velice brzy zjistíte, že nohy jsou výborne vybaveny nervovými zakonceními. Všechny vaše telesné vjemy jsou napojeny na temenní lalok mozku. Je to proste tak, že genitálie achodidla vtéhle senzorické cásti sousedí. Pro maximální vzrušení: Nabídnete partnerce, že jí oholíte nohy, apak jí nalakujete nehty. Amezitím jí masírujte chodidla. Je to neuveritelná predehra, která se vyplatí. OBDIVUJETE DLOUHÉ SEXY NOHY Záliba vpuvabne tvarovaných dolních koncetinách má tri hlavní duvody: vyvolávají predstavu síly arychlosti (zase ty kocky!), oci (amysl) vás vedou kvytvarovaným hýždím atvar písmena Vnenásilne láká pozornost kprusecíku mezi stehny. Ženy také mají ideální predpoklady ktomu, aby partnera nohama pevne objaly, což uklidnuje. Podle psychologu to znamená, že žena muže otevrene prijímá jako partnera avytvárí kolem nej kruhovou, majetnickou bariéru, címž symbolicky odmítá jiné muže. Pro maximální vzrušení: At partnerka zdurazní své nohy krátkou sukní, kalhotkami svysokým strihem asamodržícími puncochami. Takové oblecení je pro nohy atraktivnejší než úplná nahota. Apostelová obuv také není kzahození. MÁTE RÁD PEKNÝ ZADEK Sexuologové tvrdí, že mnoho znašich choutek pochází ze živocišné ríše. Mužskou slabost pro zadní partie je možné vystopovat napríklad až kpaviánum. Jejich samicky zvedají zadecky, když se nabízejí kpárení. Náš mozek je na podobnou erotickou výzvu pravdepodobne naprogramován také. Pokud si muž myslí, že má žena hezký zadek, podvedome se domnívá, že je na vrcholu plodnosti. Náš živocišný mozek proste považuje ženské zadní partie za symbol pohlavního zájmu areprodukcní kapacity – to jsou dve veci, okteré mají vaše genitálie eminentní zájem. Nezapomínejte, že Homo sapiens je vzprímený dvounožec, který se nemuže spolehnout na sexuální náznaky, jež využívají zvírata – napríklad vypouštení pachu kprilákání partnera. Oto jsou zrakové vjemy duležitejší. Pro maximální vzrušení: Zamerte se na pozice zezadu, abyste dobre videl na její nejpuvabnejší atribut. Také ho porádne stisknete (její pulky nikdy netlacte ksobe, ale od sebe). Vpozici zezadu optimálne napodobujte opicí pohyby, které váš primitivní mozek tak vzrušují (zase jsme utech zpropadených paviánu!). Ale zadecku se dotýkejte ivpozicích, kdy ho nevidíte. Není náhoda, že jeho mekka kuže se nabízí kmazlení atisknutí. ZBOŽNUJETE MALÁ OUŠKA Stejne jako pupík iuši jsou otvory, které si prímo koledují oporádný pruzkum. Ve skutecnosti je vsunutí jazyka do ucha jasnou analogií penetrace. Podobne jako francouzský polibek je další hranicí, kterou musíte prekonat, když zkoumáte, jak do ní vniknout. Pro maximální vzrušení: Sajte, lízejte alaskejte její ušní boltce. Také na ne mužete nežne foukat. Behem predehry prsty opisujte krivky jejího ouška. Dáte partnerce pocítit, jak po ní prahnete. VZRUŠUJE VÁS HOLÉ PRÍSTAVIŠTE Houština vklíne partnerky je porád ješte pro mnoho mužu zdrojem krajní extáze. Ve skutecnosti však pruzkumy ukazují, že vetšina mužu (ižen) dává prednost peclive vyholenému ohanbí oproti bujné vegetaci, která byla moderní vminulých desetiletích. Není ovšem nic špatného na tom, když má nekdo zálibu vpekne hustém pubickém pralese. Odvíjí se to od toho, co váš mozek považuje za optimální znak sexuální prístupnosti areprodukcní kapacity: hustá srst, slušivý sestrih nebo hladká kuže. Ale nepocítejte stím, že kudrnatý porost se brzy vrátí do módy. Hollywoodští cenzori sice hereckám povolují na plátne opravdu minimalistické kalhotky, ale základní pravidlo zní „žádné chlupy“. Atak zbývá maximálne místo pro uzoucký proužek. Pro maximální vzrušení: Osobne ji oholte. Zvýšíte tím vzájemnou duveru apri každém milování si vzpomenete, že je to vaše vlastní práce. Apokud se behem dne onech míst dotkne mimodek iona, také si na to vzpomene. Duležitá je pravidelná údržba.

IMAGE

Kam se poděla vaše chuť?!

Dřív jste udělali první poslední, abyste využili příležitost se pomilovat. Ale stalo se něco, s čím jste asi moc nepočítali – najednou jaksi nemáte chuť... Není nutné propadat panice, protože to se čas od času stane nejen ženám, ale i mužům. Mnohým... Příčin, proč jste najednou přišli o chuť na sex, může být mnoho. Alespoň zdánlivě. Ale podle zkušeného sexuologa je možných důvodů jen pár. „Může se jednat buďto o signál nějaké choroby, o hormonální nerovnováhu, nebo o problémy v partnerském soužití,“ říká MUDr. Václav Urbánek,...
IMAGE

Léto ve víru nezávazného sexu

Než se vrhnete do víru zábavy, nabízíme jedno malé zamyšlení. Kapavka, syfilis, AIDS, hepatitida, chlamydie… jestli si myslíte, že tyto nemoci patří jen prostitutkám a homosexuálům, jste na velkém omylu. Vedoucí lékař dermatovenerologické ambulance v Praze Přemysl Procházka smutně konstatuje: „Velmi byste se divili, do jakých sociálních vrstev pohlavní choroby zasahují, kolik nešťastných osudů se před námi odehrává. Přijdou k nám i studenti, kteří se nakazili v zahraničí na studijním pobytu, mladí muži po návratu z exotické...
IMAGE

Jak jednoduše poznat, že je žena dobrá v posteli

  Pánové, blíží se léto, a tedy čas bujarých nespoutaných letních party, které nejednou končí v posteli. Ale také čas, kdy i ti nezadání často vylézají z ulity a hledají někoho pro romantické i vášnivé letní večery. Jak však poznat, která je ta pravá, která se nám v posteli promění v sexuální dračici? Je to záhada, která se dá odhalit prostřednictvím některých signálů. Stačí se pozorně dívat a svůj objekt touhy můžete prokouknout. Krátká sukýnka, vysoké podpatky a...
IMAGE

ŽENY UMÍ BÝT NEVĚRNÉ STEJNĚ JAKO MUŽI

Muži a nevěra. Jsme jí schopni, i když svou ženu milujeme a doma to funguje. Jde nám o sex a dobrodružství. Ale co naše ženy? I ony tohle umí a podobají se nám víc, než byste čekali. Obecně tradovanou pravdou je, že když zahýbáme my muži, nemusí jít o nic jiného než o sexuální rozptýlení. Žádné city, žádná láska, jen sex. Naopak o ženách se tvrdí, že sex bez lásky nepraktikují, jsou to citlivé květinky a jde jim o víc než fyzické potěšení. Jenže, pánové, je to omyl! Ženy jsou na tom s nevěrou podobně. I ženám umí jít...
IMAGE

Ženské emoce = aprilové počasí aneb Čtyři tváře ženy

Co si budeme povídat. Ženské emoce jsou pro většinu z nás mužů španělská vesnice. Upřímně řečeno, někdy spíš strašidelná záležitost. Rozhodně něco, čemu je lepší se vyhnout, pokud jdou do negativa. A protože nesvítí vždycky slunce a ženy nezáří pokaždé radostí a blažeností, vyplatí se mít návod, jak zacházet s emočními bouřkami, dešti, hromobitím i vichřicí. Samozřejmě je dobré mít v malíku i zataženo a oblačno. Co za tyto výkyvy nálad může? Měsíční fáze spolu s menstruačním cyklem. Můžeme je...
IMAGE

Lednová Playmate z roku 2015 zamotala hlavu pilotu formule 1

Štíhlá brunetka Brittny Ward, Playmate z ledna loňského roku a modelka, která dosáhla největší popularity díky focení pro Playboy a volbou Playmate, zamotala hlavu britskému jezdci formule 1 a mistru světa z roku 2009 Jensonu Buttonovi (36). Ten nemarnil čas, v prosinci minulého roku ohlásil rozchod s manželkou a už minulý týden se ukázal na veřejnosti s o jedenáct let mladší žhavou tmavovláskou.Button rozhodně nezapře svůj vyhraněný vkus na ženy. Jak jeho bývalá manželka Jessica Michibata, tak i nová známost jsou štíhlé dlouhovlasé brunetky a navíc si jsou v obličeji...
IMAGE

Až zimě konečně odzvoní… Začíná období flirtu, nespoutanosti, odhalených těl a sezonních lásek. Opravdu jaro přeje sexu?

Říká se, že na jaře se nám zapalují lýtka. Je to opravdu tak? Průzkumy ukazují, že většina lidí si to myslí. Odborníci to ale tak jednoznačně netvrdí. Jedna část je pro, druhá proti. A každá k tomu má svůj důvod.Ano, jaro sexu přeje, soudí jedna skupina. Po dlouhých zimních dnech přichází konečně teplo, ženy odkládají přebytečné vrstvy, víc se odhalují a to na muže, které vizuální pohled přivádí do nálady, působí. Do těla se jim vyplavuje víc testosteronu a touha je na světě. U žen to funguje jinak. Pohled na muže v tričku...
IMAGE

Bondáž, neboli erotické svazování.

Patří mezi nejobvyklejší a nejrozšířenější BDMS praktiky. Jde o erotickou techniku, jejímž smyslem je omezení pohyblivosti partnera nejrůznějšího stupně - od víceméně symbolického až po znehybnění totální a důvodů pro svázání submisivního partnera při milostné hře může být hned několik. Historie bondáže sahá opravdu daleko a její kořeny rostou v Japonsku. Když se řekne erotické svazování, nelze nezmínit pojem jakým je japonská bondáž. Nawa Shibari - umělecká forma, která je v Japonské kultuře rovnocenná s...
IMAGE

JAKÁ JE NEJLEPŠÍ MILENKA PODLE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU?

Které znamení nezná slovo stud? Kdo si naopak zaslouží titul sexuální bohyně? Beranku sex baví, v erotických hrátkách je vášnivá, aktivní a vynalézavá. Ráda zkouší nové věci, nebrání se ani sexu na veřejnosti. Žena v Beranu je v posteli dominantní, muže chce mít pod sebou, touží ho ovládat. Myslí spíše na sebe. Na dlouhé předehry si nepotrpí, než se nadějete, máte kalhoty dole.   Žena v Býku sex miluje a vyžaduje ho často, je-li zamilovaná. Má ráda dlouhé a něžné milování, je romantická...
IMAGE

12 skvělých věcí, než mít ženskou na Vánoce!

Myslíte si, že nemít ženskou je na Vánoce smutné? Možná trochu ano, ale jen se zamyslete nad těmi věcmi, které můžete dělat, když jste singl a není to jen netrávit čas s tak nevděčným tvorem, jako jsou ženský, zvláště o vánocích:-) Máte volno. Mámin bramborovej salát a řízek. Svařák a ta pořádná opička po něm. Sauna. Mámina plná lednička. Nemuset se koukat na to, jak se ona tváří blbě nad vaším naprosto skvělý dárkem. Nemuset se přetvařovat nad dárkem od ní. Cukroví. Celej den před telkou v trenýrkách. Firemní...
IMAGE

Šest typů žen, od kterých utíkáme

  Jsou vlastnosti, které snad každý muž na ženě z duše nenávidí. A když pohár trpělivosti přeteče, hledají cestu, jak ze vztahu co nejrychleji vycouvat. Agentky Některé ženy se chovají jako agentky vyšetřovacích služeb. Znáte to? Procházejí svým partnerův tefon, pročítají jeho maily, chtějí vědět o každém jeho kroku. Namísto večerního cukrování zahajují výslechy. Neustálá podezíravost Vás však brzy unaví a paradoxně spíš povede k tomu, že začnete tajit víc a víc.     Matky Jedna maminka stačí, od...
IMAGE

Mužská menopauza

Jaký je svět dnešních padesátníků? Mladším mužům připadají v pohodě, mají všechno. Sedmdesátníci zase nechápou, jaký mají důvod si na něco stěžovat, mladíci!Jak se ale vidíte vy sami? Jaký je váš vnitřní svět? Na co myslíte, co řešíte, po čem toužíte? „Výzkumy ukazují, že v tomto období spadne do deprese každý druhý muž.“ Proč? Skutečně existuje mužská menopauza? Menopauza (klimakterium) je nám všeobecně známa jako období charakterizované ztrátou menstruace a produkce...
IMAGE

10. Zdravotních výhod, které nám přináší pravidelný sex

1. Častější sex má kladný vliv na náš imunitní systém "Pohlavně aktivní lidé jsou méně nemocní`, protože vy, kteří máte sex častěji, chráníte své tělo před proniknutím mikrobů, virů a dalších vetřelců do těla. Vědci z univerzity v Pensylvánii Wilkes zjistili, že vysokoškolští studenti, kteří měli sex jednou nebo dvakrát týdně, měli vyšší hladiny určité protilátky, ve srovnání se studenty, kteří měli sex méně často. Neznamená to, že ale začnete souložit a zapomene na všechny...
IMAGE

Proč ženy (ne)chtějí sex?

Obvykle se míní, že ženy chtějí sex méně a muži víc. Je však nějaký druh sexu, který ženy motivuje k tomu, aby na něj příště měly zase chuť? V každém vztahu chce bohužel jeden vždycky sex víc. Ať už vědomě, či ne, ten, kdo chce sex míň, vždy ovládá toho, kdo chce víc. V posledních sto letech bylo provedeno víc než 700 studií zabývajících se lidským sexuálním chováním a hledáním odpovědi na otázku: Proč si v sexu nerozumíme?
 Jaké je tedy prožívání sexu u mužů a jaké u žen? Mužský model...
IMAGE

Jací muži ženy vlastně přitahují?

Většina žen sice tvrdí, že je přitahují vysocí, tmaví a pohlední muží, ale nový výzkum ukázal, že tajnou touhou ženských srdcí je spíš mírně neholený "mimoň”. Co je tedy posledních průzkumů plusem na žebříčku ženských priorit při hodnocení potencionálního partenra? 1 Ačkoliv si ženy stěžují, že neoholená tvář je na omak drsná, strniště přitahuje celých 41 procent příslušnic něžného pohlaví. 2 Další překvapivé zjištění: ženy mají rády muže, kteří se...
IMAGE

Po čem touží ženy?

Je tolik věcí, které by chtěla, abyste jí udělal, nebo naopak tolik, které chce abyse opomněl. Máte o nich vůbec tušení? Víte, jaká jsou její sexuální tajemství, po kterých touží, ale nemá dost odvahy, aby vás o jejich splnění požádala? Ačkoli jsou ženy obecně sdílnější než jejich mužské protějšky, se sdílením svých sexuálních představ mají často problémy. Měli byste proto svou partnerku neustále povzbuzovat, aby vám sdělovala, co chce, a co ne. Než se vám ovšem podaří prolomit komunikační bariéry,...
IMAGE

Podzim je prý zabiják sexu? Opak je pravdou!

Většina si myslí, že sex si užíváme jen přes léto a na podzim už jen pracujeme a všechno skončilo. Nejlepší čas na sex je podle mnohých na podzim. Je dřív tma, je chladno, a tím pádem o důvod víc pro vzájemné zahřívání. A ještě jako bonus: Na podzim prý ženy vypadají mnohem více sexy! V chladných dnech nemáte moc chuti chodit ven, je nevlídně, větrno, a tak je ideální chvilka na to, vlézt si do postele a vzájemně se zahřívat. Využít můžete i toho, že je delší dobu tma. Večer se dříve stmívá a ráno...
IMAGE

Pánové, víte, co ovlivňuje ženskou sexuální touhu?

Podle nedávného průzkumu, jehož výsledky byly uveřejněny v časopise Archives of Internal Medicine, trpí nedostatečnou sexuální touhou každá třetí žena. Nejspíš i proto došlo k nedávnému scvhálení schválení nového léku (tzv. Viagra pro ženy) na posílení ženské sexuální. http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/378073-urady-schvalily-viagru-pro-zeny-ma-vedlejsi-ucinky.html Ale ani jeho prodej jeho pouhé používání všechny nespasí, stejně jako to nedělá stejný dávno dostupný lék pro muže. Hlavní problém, proč ženy,...
IMAGE

Po čem muži touží

Přitahují vás její prsa? Nebo snad zadek? Nebo se nejdřív díváte na nohy? Každý muž dává na ženském těle přednost jiné partii. TADY JE NĚKOLIK POSTŘEHŮ, PODLE NICHŽ POZNÁTE, DO JAKÉ SKUPINY PATŘÍTE. A K TOMU PÁR RAD, JAK TOHO VYUŽÍT…   PRAHNETE PO PEVNÉM TĚLE Její pevné telo (nikoli však prehnane svalnaté) se vašemu mužství jeví jako perfektní stroj na rození detí. Symbolizuje mládí, zdraví, kvalitní geny, sílu aschopnost prežít. Muži casto prirovnávají ženy ke kockám amá to své biologické...
IMAGE

Buďte sexy v každé poloze

Návod, jak si dokonale užít milostných hrátek, aniž si jeden na druhém všímáme tělesných neduhů. Nemáte tak pevné svaly, jak byste si přál? Bojíte se, že ji odpudí vyhřezlé špeky, okrasný tukový prstenec a povadlé panděro? Žádnou paniku. Náš průvodce nouzovými pozicemi vám umožní prožívat noci plné vášně a vaše milenka se přitom bude cítit jako v Adonisově náručí. A dlouhodobý plán zajistí, že až se příště vrátí pro nášup, budete vypadat mnohem lépe.   //Zmenšete zadek TECHNIKA Lehněte si...
IMAGE

Co zabíjí sex

O tom, že erotika je hlavním motorem lásky, víme všichni, pochybnosti má málokdo. Erotika ale není vždycky něčím přirozeně samozřejmým ani ničím, co by existovalo jednou provždy a napořád. Erotika je riziková, zranitelná, stresující i problémová. Navíc ji muži prožívají v jiném životním a fyziologickém vzorci než ženy. Nejčastěji se tento vzorec rozlišuje jako lineární – u mužů – a kruhový – u žen.  Neznamená to nic jiného, než že mužské libido směřuje lineárně a přímočaře k cíli – k...

 

 


©2017 Playboy.cz, All rights reserved.